Tĩnh Tâm Người Lớn Mùa Chay: 13/04/2019_Ngày thứ III - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Chúa Nhật, 14-04-2019 | 15:06:55

“Chúa Kitô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.” (Pl 2, 8-9)

13-04-2019-tt-nl-3-1

13-04-2019-tt-nl-3-2

 

13-04-2019-tt-nl-3-4

13-04-2019-tt-nl-3-3

13-04-2019-tt-nl-3-5 13-04-2019-tt-nl-3-6 13-04-2019-tt-nl-3-7 13-04-2019-tt-nl-3-8 13-04-2019-tt-nl-3-9 13-04-2019-tt-nl-3-10 13-04-2019-tt-nl-3-11 13-04-2019-tt-nl-3-12 13-04-2019-tt-nl-3-13 13-04-2019-tt-nl-3-14 13-04-2019-tt-nl-3-15 13-04-2019-tt-nl-3-16 13-04-2019-tt-nl-3-17 13-04-2019-tt-nl-3-18 13-04-2019-tt-nl-3-19 13-04-2019-tt-nl-3-20 13-04-2019-tt-nl-3-21 13-04-2019-tt-nl-3-22 13-04-2019-tt-nl-3-23 13-04-2019-tt-nl-3-24 13-04-2019-tt-nl-3-25 13-04-2019-tt-nl-3-26 13-04-2019-tt-nl-3-27 13-04-2019-tt-nl-3-28 13-04-2019-tt-nl-3-29 13-04-2019-tt-nl-3-30 13-04-2019-tt-nl-3-31 13-04-2019-tt-nl-3-32 13-04-2019-tt-nl-3-33 13-04-2019-tt-nl-3-34 13-04-2019-tt-nl-3-35 13-04-2019-tt-nl-3-36 13-04-2019-tt-nl-3-37 13-04-2019-tt-nl-3-38 13-04-2019-tt-nl-3-39 13-04-2019-tt-nl-3-40

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ