Tĩnh Tâm Người Lớn Mùa Chay: 12/04/2019_Ngày thứ II - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Bảy, 13-04-2019 | 00:16:10

Tĩnh Tâm Người Lớn Mùa Chay – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn 12/04/2019 Ngày thứ II

Cha giảng Gioan Baotixita Lê Đình Phương CSsR

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-1

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-2

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-3

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-4

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-5

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-6

 

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-7

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-8

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-9

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-10

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-11

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-12

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-13

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-14

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-15

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-16

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-17

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-18

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-19

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-20

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-21

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-22

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-23

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-24

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-25

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-26

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-27

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-28

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-29

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-30

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-31

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-32

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-33

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-34

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-35

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-36

12-04-2019-tinh-tam-nguoi-lon-2-37

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ