Tĩnh Tâm Mùa Chay 2019 dành cho Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua III

Thứ Năm, 11-04-2019 | 08:23:20

Vào lúc 18g30:thứ tư ngày10/04/2019 Xứ Đoàn Thiếu Nhi Chúa Kitô Vua Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn bước vào ngày thứ III trong kỳ Tĩnh Tâm Mùa Chay năm 2019…

 10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-1

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-2

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-3

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-4

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-5

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-6

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-7

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-8

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-9

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-10

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-11

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-12

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-13

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-14

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-15

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-16

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-17

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-18

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-19

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-20

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-21

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-22

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-23

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-24

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-25

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-26

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-27

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-28

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-29

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-30

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-31

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-32

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-33

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-34

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-35

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-36

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-37

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-38

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-39

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-40

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-41

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-42

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-43

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-44

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-45

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-46

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-47

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-48

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-49

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-50

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-51

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-52

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-53

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-54

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-55

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-56

10-04-2019-tt-thieu-nhi-3-57

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ