Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay: 15/04/2019_Ngày thứ I - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Ba, 16-04-2019 | 00:18:13

Đền ĐMHCG Sài Gòn Tĩnh Tâm Giới Trẻ Mùa Chay – Ngày thứ I: 15/04/2019

 

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-1

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-2

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-3

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-4

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-5

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-6

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-7

Cha giảng: Giuse Nguyễn Thể Hiện CSsR

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-8

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-9

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-10

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-11

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-12

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-13

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-14

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-15

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-16

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-17

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-18

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-19

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-20

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-21

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-22

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-23

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-24

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-25

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-26

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-27

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-28

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-29

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-30

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-31

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-32

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-33

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-34

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-35

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-36

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-37

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-38

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-39

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-40

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-41

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-42

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-43

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-44

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-45

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-46

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-47

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-48

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-49

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-50

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-51

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-52

15-04-2019-tt-gioi-tre-1-53

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ