Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa về 286 Năm ngày Thánh lập Dòng

Thứ Sáu, 09-11-2018 | 17:00:36

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dâng Thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa về 286 Năm ngày Thánh lập Dòng Chúa Cứu Thế
Kết thúc kỳ Tĩnh Tâm Tỉnh Dòng vào lúc 6 giờ chiều ngày 9 tháng 11 tại nhà thờ Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
 
Trong dịp này chúng ta sẽ mừng Quý Cha, Quý Thầy có kỷ niệm sau đây:
 
 
NGỌC KHÁNH KHẤN DÒNG (60 năm)
 
Cha Nguyễn Văn Phán (15.08.1958)
 
KIM KHÁNH KHẤN DÒNG (50 năm)
 
Cha Phạm Kim Điệp (01.09.1968)
Cha Trần Quốc Hùng (01.09.1968)
Cha Trần Văn Quang (01.09.1968)
Thầy Lý Mẫu (16.10.1968)
 
NGỌC KHÁNH LINH MỤC (60 năm)
 
Cha Nguyễn Văn Trung (07.09.1958)
 
KIM KHÁNH LINH MỤC (50 năm)
 
Cha Hoàng Thanh Huê (16.10.1968)
 
NGÂN KHÁNH LINH MỤC (25 năm)
 
Cha Nguyễn Đức Mầng (27.11.1993)
Cha Đinh Duy Toàn (01.08.1993)
Cha Nguyễn Đức Thông (09.11.1993)
 
MỪNG THẤT TUẦN (70 tuổi)
 
Cha Trần Văn Hội (03.01.1948)
Cha Ngô Tấn Lực (12.04.1948)
Cha Trần Quang Hào (26.09.1948)
`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ