Thứ Sáu Thánh Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh giá của Chúa Giêsu

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 17:59:32

“Tôi chẳng hãnh diện về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian” (Gl 6, 14).19-04-2019-dang-thanh-gia-1

19-04-2019-dang-thanh-gia-2

19-04-2019-dang-thanh-gia-3

19-04-2019-dang-thanh-gia-4

19-04-2019-dang-thanh-gia-5

19-04-2019-dang-thanh-gia-6

19-04-2019-dang-thanh-gia-7

19-04-2019-dang-thanh-gia-8

19-04-2019-dang-thanh-gia-9

19-04-2019-dang-thanh-gia-10

19-04-2019-dang-thanh-gia-11

19-04-2019-dang-thanh-gia-12

19-04-2019-dang-thanh-gia-13

19-04-2019-dang-thanh-gia-14

19-04-2019-dang-thanh-gia-15

19-04-2019-dang-thanh-gia-16

19-04-2019-dang-thanh-gia-17

19-04-2019-dang-thanh-gia-18

19-04-2019-dang-thanh-gia-19

19-04-2019-dang-thanh-gia-20

19-04-2019-dang-thanh-gia-21

19-04-2019-dang-thanh-gia-22

19-04-2019-dang-thanh-gia-23

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ