Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh dành cho thiếu nhi - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Chúa Nhật, 21-04-2019 | 10:19:02

Vào lúc 18g30 Thứ Bảy Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh dành cho thiếu nhi – Đền ĐMHCG Sài Gòn

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-1

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-2

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-3

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-4

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-5

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-6

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-7

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-8

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-9

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-10

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-11

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-12

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-13

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-14

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-15

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-16

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-17

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-18

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-19

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-20

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-21

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-22

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-23

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-24

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-25

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-26

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-27

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-28

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-29

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-30

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-31

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-32

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-33

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-34

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-35

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-36

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-37

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-38

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-39

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-40

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-41

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-42

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-43

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-44

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-45

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-46

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-47

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-48

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-49

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-50

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-51

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-52

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-53

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-54

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-55

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-56

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-57

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-58

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-59

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-60

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-61

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-62

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-63

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-64

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-65

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-66

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-67

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-68

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-69

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-70

20-04-2019-dem-vong-phuc-sinh-71

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ