Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh 21g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn 20/04/2019

Chúa Nhật, 21-04-2019 | 19:57:19

21g00 thứ bảy Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

21-04-2019-vong-phuc-sinh-1

21-04-2019-vong-phuc-sinh-2

21-04-2019-vong-phuc-sinh-3

21-04-2019-vong-phuc-sinh-4

21-04-2019-vong-phuc-sinh-5

21-04-2019-vong-phuc-sinh-6

21-04-2019-vong-phuc-sinh-7

21-04-2019-vong-phuc-sinh-8

21-04-2019-vong-phuc-sinh-9

21-04-2019-vong-phuc-sinh-10

21-04-2019-vong-phuc-sinh-11

21-04-2019-vong-phuc-sinh-12

21-04-2019-vong-phuc-sinh-13

21-04-2019-vong-phuc-sinh-14

21-04-2019-vong-phuc-sinh-15

21-04-2019-vong-phuc-sinh-16

21-04-2019-vong-phuc-sinh-17

21-04-2019-vong-phuc-sinh-18

21-04-2019-vong-phuc-sinh-19

 

21-04-2019-vong-phuc-sinh-20

21-04-2019-vong-phuc-sinh-21

21-04-2019-vong-phuc-sinh-22

21-04-2019-vong-phuc-sinh-23

21-04-2019-vong-phuc-sinh-24

21-04-2019-vong-phuc-sinh-25

21-04-2019-vong-phuc-sinh-26

21-04-2019-vong-phuc-sinh-27

21-04-2019-vong-phuc-sinh-28 21-04-2019-vong-phuc-sinh-29

21-04-2019-vong-phuc-sinh-30

21-04-2019-vong-phuc-sinh-31

21-04-2019-vong-phuc-sinh-32

21-04-2019-vong-phuc-sinh-33

21-04-2019-vong-phuc-sinh-34

21-04-2019-vong-phuc-sinh-35

21-04-2019-vong-phuc-sinh-36

21-04-2019-vong-phuc-sinh-37

21-04-2019-vong-phuc-sinh-38

21-04-2019-vong-phuc-sinh-39

21-04-2019-vong-phuc-sinh-40

21-04-2019-vong-phuc-sinh-41

21-04-2019-vong-phuc-sinh-42

21-04-2019-vong-phuc-sinh-43

21-04-2019-vong-phuc-sinh-44

21-04-2019-vong-phuc-sinh-45

21-04-2019-vong-phuc-sinh-46

21-04-2019-vong-phuc-sinh-47

21-04-2019-vong-phuc-sinh-48

21-04-2019-vong-phuc-sinh-49

21-04-2019-vong-phuc-sinh-50

21-04-2019-vong-phuc-sinh-51

21-04-2019-vong-phuc-sinh-52

21-04-2019-vong-phuc-sinh-53

21-04-2019-vong-phuc-sinh-54

21-04-2019-vong-phuc-sinh-55

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ