Thánh lễ tiệc ly 20g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Sáu, 19-04-2019 | 12:49:23

20g00 Thánh lễ tiệc ly Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

 

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-1

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-2

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-3

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-4

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-5

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-6

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-7

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-8

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-9

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-10

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-11

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-12

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-13

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-14

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-15

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-16

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-17

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-18

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-19

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-20

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-21

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-22

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-23

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-24

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-25

ư19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-26

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-27

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-28

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-29

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-30

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-31

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-32

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-33

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-34

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-35

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-36

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-37

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-38

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-39

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-40

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-41

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-42

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-43

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-44

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-45

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-46

19-04-2019-thanh-le-tiec-ly-20h-47

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ