Thánh lễ nhập quan thầy Matthêu Nguyễn Hữu Cầu (Lê-ô)CSsR

Thứ Hai, 05-06-2017 | 13:27:31

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Nghi thức Nhập Quan – Thánh lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho ThầyMátthêu Nguyễn Hữu Cầu CSsR

20170605-tam-lim-thay-cau-1 20170605-tam-lim-thay-cau-2 20170605-tam-lim-thay-cau-3 20170605-tam-lim-thay-cau-4 20170605-tam-lim-thay-cau-5 20170605-tam-lim-thay-cau-6 20170605-tam-lim-thay-cau-7 20170605-tam-lim-thay-cau-8 20170605-tam-lim-thay-cau-9 20170605-tam-lim-thay-cau-10 20170605-tam-lim-thay-cau-11 20170605-tam-lim-thay-cau-12 20170605-tam-lim-thay-cau-13 20170605-tam-lim-thay-cau-14 20170605-tam-lim-thay-cau-15 20170605-tam-lim-thay-cau-16 20170605-tam-lim-thay-cau-17 20170605-tam-lim-thay-cau-18 20170605-tam-lim-thay-cau-19 20170605-tam-lim-thay-cau-20 20170605-tam-lim-thay-cau-21 20170605-tam-lim-thay-cau-22 20170605-tam-lim-thay-cau-23 20170605-tam-lim-thay-cau-24 20170605-tam-lim-thay-cau-25 20170605-tam-lim-thay-cau-26 20170605-tam-lim-thay-cau-27 20170605-tam-lim-thay-cau-28 20170605-tam-lim-thay-cau-29 20170605-tam-lim-thay-cau-30 20170605-tam-lim-thay-cau-31 20170605-tam-lim-thay-cau-32 20170605-tam-lim-thay-cau-33 20170605-tam-lim-thay-cau-34 20170605-tam-lim-thay-cau-35

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ