Thánh lễ nhân chức Bề trên Cộng Đoàn DCCT Sài Gòn

Thứ Hai, 13-05-2019 | 17:56:25

Lúc 16g 30 ngày 11/05/2019 Cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế thánh lễ nhận chức Bề trên Nhà Sài của cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm…

11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-1 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-2 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-3 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-4 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-5 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-6 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-7 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-8 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-9 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-10 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-11 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-12 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-13 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-14 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-15 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-16 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-17 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-18 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-19 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-20 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-21 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-22 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-23 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-24 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-25 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-26 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-27 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-28 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-29 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-30 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-31 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-32 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-33 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-34 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-35 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-36 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-37 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-38 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-39 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-40 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-41 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-42 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-43 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-44 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-45 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-46 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-47 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-48 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-49 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-50 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-51 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-52 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-53 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-54 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-55 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-56 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-57 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-58 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-59 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-60 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-61 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-62 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-63 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-64 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-65 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-66 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-67 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-68 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-69 11-05-2019-nhan-chuc-be-tre-ky-dong-70

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ