Cộng đoàn DCCT Tây Ninh: Thánh lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Nhà Thờ Tân Hội, Gp. Phú Cường

Chúa Nhật, 10-09-2017 | 12:09:55

Sáng ngày 09/09/2017 Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục, Giáo Phận Phú Cường về vùng biên giới Katum dâng Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Tân Hội,

Video thánh hóa và đặt viên đá đầu tiên

Video Chia sẻ Lời Chúa

Lời cám ơn của Cha Giuse Phạm Minh Hảo

Huấn từ của Đức Cha Giuse Giám mục Giáo Phận

20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-1 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-2 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-3 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-4 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-5 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-6 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-7 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-8 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-9 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-10 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-11 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-12 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-13 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-14 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-15 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-16 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-17 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-18 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-19 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-20 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-21 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-22 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-23 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-24 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-25 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-26 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-27 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-28 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-29 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-30 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-31 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-32 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-33 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-34 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-35 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-36 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-37 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-38 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-39 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-40 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-41 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-42 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-43 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-44 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-45 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-46 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-47 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-48 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-49 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-50 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-51 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-52 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-53 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-54 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-55 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-56 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-57 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-58 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-59 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-60 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-61 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-62 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-63 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-64 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-65 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-66 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-67 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-68 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-69 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-70 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-71 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-72 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-73 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-74 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-75 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-76 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-77 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-78 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-79
src=”http://tinhdongchuacuuthe.com/media/uploads/2017/09/20170909-Tan-Hoi-DCCT-TN-Phu-Cuong-80.jpg” alt=”20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-80″ width=”1024″ height=”681″ /> 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-81 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-82 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-83 20170909-tan-hoi-dcct-tn-phu-cuong-84

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ