Thánh lễ Cầu nguyện Cho Các Tĩn Hữu Đã Qua Đời 07g00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 02/11/2018

Thứ Bảy, 03-11-2018 | 13:27:10

Cầu nguyện cho những người đã qua đời là một trong những truyền thống cổ kính nhất của Hội Thánh. Vì thế, sau ngày mừng các anh chị em đã được sống thân mật với Thiên Chúa trên thiên đàng, ta lại hướng về các anh chị em chúng ta đã qua đời trong niềm hy vọng phục sinh, và cũng hướng về “tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ”.

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-1

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-2

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-3

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-4

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-5

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-6

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-7

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-8

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-9

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-10

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-11

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-12

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-13

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-14

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-15

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-16

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-17

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-18

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-19

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-20

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-21

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-22

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-23

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-24

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-25

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-26

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-27

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-28

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-29

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-30

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-31

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-32

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-33

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-34

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-35

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-36

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-37

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-38

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-39

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-40

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-41

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-42

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-43

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-44

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-45

201811-le-cac-linh-hon-cssr-sai-gon-46

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ