Thánh lễ An Táng Thầy Anrê Trần Văn Vũ, Tu Sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế 28/09/2017

Thứ Năm, 28-09-2017 | 09:45:03

28/09/2017 06g00 Thánh lễ An Táng Thầy Anrê Trần Văn Vũ Tu Sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế – Tỉnh Dòng CSsR Việt Nam
28-09-2017-tl-atang-thay-vu-1 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-3 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-4 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-5 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-6 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-7 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-8 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-9 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-10 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-11 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-12 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-13 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-14 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-15 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-16 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-17 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-18 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-19 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-20 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-21 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-22

28-09-2017-tl-atang-thay-vu-23

28-09-2017-tl-atang-thay-vu-2 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-24 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-25 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-26 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-27 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-28 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-29 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-30 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-31 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-32 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-33 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-34 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-35 28-09-2017-tl-atang-thay-vu-36

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ