Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer II - Đền Đức Mẹ HCG 14/03/2019

Thứ Sáu, 15-03-2019 | 03:17:35

“Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

 

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-1

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-2

  • 17g30:Cầu nguyện với Thánh Clêmentê: Hướng dẫn : Cha G.B Lê Thanh Hải
  • 18g00:Thánh lễ đồng tế – Đề tài: “Thánh Clêmentê nên thánh trong sự dấn thân không mệt mỏi vì sứ vụ”.

  • Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sài Gòn Tôma Trần Quốc Hùng

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-3

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-4

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-5

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-36

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-6

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-7

  • Giảng lễ: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông

 

 

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-8

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-9

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-10

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-11

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-12

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-13

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-14

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-15

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-16

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-17

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-18

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-19

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-20

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-21

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-22

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-23

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-24

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-25

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-26

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-27

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-28

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-29

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-30

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-31

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-32

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-33

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-34

14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-35  14-03-2019-tam-nhat-st-clemente-ii-37

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ