Tam nhật Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 13/03/2019

Thứ Tư, 13-03-2019 | 21:56:44

Khai mạc Tam nhật Mừng kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-1

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-2

-17g 30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê Maria Hofbauer -Hướng dẫn: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng CSsR

– 18g 00: Thánh lễ đồng tếĐề tài: “Thánh Clêmentê nên thánh trong ơn gọi Tận Hiến”.

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-4

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-5

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-6

Chủ tế Thánh lễ: Cha Giám Tỉnh:Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-7

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-8

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-9

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-10

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-11

Giảng lễ:Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh CSsR

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-12

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-13

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-14

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-15

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-16

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-17

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-18

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-19

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-20

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-21

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-22

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-25

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-23

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-24

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-26

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-27

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-28

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-29

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-30

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-31

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-32

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-33

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-34

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-35

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-36

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-37

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-38

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-39

13-03-2019-tam-nhat-st-clemente-40

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ