Quý Cha Phú Dòng và Xóm Giáo 4 & 5 dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

Thứ Tư, 30-01-2019 | 01:45:34

18g 00 ngày 29/01/2019 một số Cha… xuất thân từ Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Phú Dòng cùng quý cha và anh chị em xóm giáo 4, 5 Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng hieepjk dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-1

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-2

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-3

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-4

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-5

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-6

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-7

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-8

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-9

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-10

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-11

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-12

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-13

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-14

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-15

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-16

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-17

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-18

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-19

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-20

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-21

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-22

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-23

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-24

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-25

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-26

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-27

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-28

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-29

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-30

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-31 29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-32

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-33

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-34

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-35

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-36

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-37

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-38

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-39

29-01-2019-ae-phu-dong-dl-thay-ly-mau-40

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ