Nghi thức Nhập quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu CSsR

Thứ Hai, 28-01-2019 | 13:58:50

Vào lúc 10g 00 Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ, nghi thức nhập qua Thầy Micae Lý Mẫu, Tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế tại phòng khachsTu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-1

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-2

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-3

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-4

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-5

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-6

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-7

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-8

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-9

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-10

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-11

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-12

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-13

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-14

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-15

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-16

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-17

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-18

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-19

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-20

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-21

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-22

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-23

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-24

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-25

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-26

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-27

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-28

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-29

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-30

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-31

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-32

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-33

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-34

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-35

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-36

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-37

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-38

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-39

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-40

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-41

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-42

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-43

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-44

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-45

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-46

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-47

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-48

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-49

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-50

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-51

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-52

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-53

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-54

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-55

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-56

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-57

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-58

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-59

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-60

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-61

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-62

28-01-2019-tl-nhap-quan-t-ly-mau-63

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ