Mừng lễ Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giups 15/03/2019

Thứ Bảy, 16-03-2019 | 06:46:05

“Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 1-3)

15-03-2019-st-clemente-1

  • 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêmentê – Hướng dẫn : Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng
  • 18g00: Thánh lễ đồng tế –Đề tài : “Thánh Clêmentê- mẫu gương nên thánh trong Hội thánh”.

15-03-2019-st-clemente-2

15-03-2019-st-clemente-3

15-03-2019-st-clemente-4

15-03-2019-st-clemente-5

  • Chủ tế: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông
  • Giảng lễ: Cha Phaolô Nguyễn Văn Công

15-03-2019-st-clemente-6

15-03-2019-st-clemente-7

15-03-2019-st-clemente-8

15-03-2019-st-clemente-9

15-03-2019-st-clemente-10

15-03-2019-st-clemente-11

15-03-2019-st-clemente-12

15-03-2019-st-clemente-13

15-03-2019-st-clemente-14

15-03-2019-st-clemente-15

15-03-2019-st-clemente-16

15-03-2019-st-clemente-17

15-03-2019-st-clemente-18

15-03-2019-st-clemente-19

15-03-2019-st-clemente-20

15-03-2019-st-clemente-21

15-03-2019-st-clemente-22

15-03-2019-st-clemente-23

15-03-2019-st-clemente-24 15-03-2019-st-clemente-25 15-03-2019-st-clemente-26 15-03-2019-st-clemente-27 15-03-2019-st-clemente-28 15-03-2019-st-clemente-29 15-03-2019-st-clemente-30 15-03-2019-st-clemente-31 15-03-2019-st-clemente-32 15-03-2019-st-clemente-33 15-03-2019-st-clemente-34 15-03-2019-st-clemente-35 15-03-2019-st-clemente-36 15-03-2019-st-clemente-37 15-03-2019-st-clemente-38 15-03-2019-st-clemente-39 15-03-2019-st-clemente-40 15-03-2019-st-clemente-41 15-03-2019-st-clemente-42 15-03-2019-st-clemente-43 15-03-2019-st-clemente-44 15-03-2019-st-clemente-45 15-03-2019-st-clemente-46 15-03-2019-st-clemente-47 15-03-2019-st-clemente-48 15-03-2019-st-clemente-49 15-03-2019-st-clemente-50 15-03-2019-st-clemente-51 15-03-2019-st-clemente-52 15-03-2019-st-clemente-53 15-03-2019-st-clemente-54 15-03-2019-st-clemente-55 15-03-2019-st-clemente-56 15-03-2019-st-clemente-57 15-03-2019-st-clemente-58 15-03-2019-st-clemente-59 15-03-2019-st-clemente-60 15-03-2019-st-clemente-61

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ