Lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô (Thiếu Nhi)

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 12:27:20

Lúc 18 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 19/4/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cha linh hướng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Kitô Vua chủ sự nghi thức trọng thể tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, dành cho thiếu nhi trước sự hiện diện của quý Cha, cùng voiwd các em thiếu nhi và hàng ngàn tín hữu tham dự…

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-1

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-2

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-3

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-4

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-5

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-6

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-7

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-8

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-9

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-10

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-11

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-12

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-13

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-14

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-15

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-16

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-17

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-18

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-19

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-20

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-21

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-22

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-23

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-24

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-25

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-26

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-27

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-28

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-29

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-30

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-31

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-32

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-33

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-34

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-35

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-36

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-37

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-38

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-39

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-40

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-41

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-42

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-43

19-04-2019-tn-cuoc-thuong-kho-thieu-nhi-44

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ