Học Viện Thánh Anphongsô & CĐ Mai Thôn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Anrê

Thứ Tư, 27-09-2017 | 01:07:33

Hôn nay, lúc 16g ngày 26/09 Quý Cha CĐ Dòng Chúa Cứu Thế và quý Thầy Học Viên cùng quây quần bên linh cữu Thầy Anrê Trần Văn Vũ cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho linh hồn Thầy Anrê.


Hình Ảnh20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-1 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-2 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-3 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-4 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-5 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-6 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-7 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-8 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-9 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-10 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-11 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-12 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-13 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-14 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-15 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-16 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-17 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-18 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-19 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-20 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-21 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-22 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-23 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-24 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-25 20170926-hoc-vien-mai-thon-thay-vu-26

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ