Hình ảnh Thánh lễ ngày Mồng Ba Tết - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Sáu, 08-02-2019 | 02:53:00

Hành Hương Minh niên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày Mồng Ba Tết Kỷ Hợi 2019

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-7

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-1

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-2

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-3

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-4

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-5

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-6  07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-8

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-9

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-10

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-11

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-12

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-13

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-14

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-15

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-16

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-17

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-18

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-19

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-20

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-21

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-22

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-23

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-24

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-25

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-26

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-27

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-28

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-29

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-30

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-31

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-32

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-33

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-34

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-35

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-36

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-37

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-38

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-39

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-40

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-41

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-42

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-43

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-44

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-45

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-46

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-47

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-48

 

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-50

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-49

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-51

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-52

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-53

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-54

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-55

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-56

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-57

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-58

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-59

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-60

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-61

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-62

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-63

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-64

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-65

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-66

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-67

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-68

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-69

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-70

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-71

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-72

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-73

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-74

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-75

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-76

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-77

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-78

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-79

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-80

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-81

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-82

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-83

07-02-2019-mong-ba-tet-hanh-huong-minh-nien-3-84

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ