Hình ảnh Thánh lễ Mừng 286 Năm Thành lập Dòng Chúa Cứu Thế (1732 - 2018)

Thứ Bảy, 10-11-2018 | 15:28:26

Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan;  loan báo năm hồng ân của Chúa“. (Lc 4, 18-19)

09-11-2018-le-lap-dong-1

09-11-2018-le-lap-dong-2

09-11-2018-le-lap-dong-3

09-11-2018-le-lap-dong-4

09-11-2018-le-lap-dong-5

09-11-2018-le-lap-dong-6

09-11-2018-le-lap-dong-7

09-11-2018-le-lap-dong-8

09-11-2018-le-lap-dong-9

09-11-2018-le-lap-dong-10

09-11-2018-le-lap-dong-11

09-11-2018-le-lap-dong-12

09-11-2018-le-lap-dong-13

09-11-2018-le-lap-dong-14

09-11-2018-le-lap-dong-15

09-11-2018-le-lap-dong-16

09-11-2018-le-lap-dong-17

09-11-2018-le-lap-dong-18

09-11-2018-le-lap-dong-19

09-11-2018-le-lap-dong-20

09-11-2018-le-lap-dong-21

09-11-2018-le-lap-dong-22

09-11-2018-le-lap-dong-23

09-11-2018-le-lap-dong-24

09-11-2018-le-lap-dong-25

09-11-2018-le-lap-dong-26

09-11-2018-le-lap-dong-27

09-11-2018-le-lap-dong-28

09-11-2018-le-lap-dong-29

09-11-2018-le-lap-dong-30

09-11-2018-le-lap-dong-31

09-11-2018-le-lap-dong-32

09-11-2018-le-lap-dong-33

09-11-2018-le-lap-dong-34

09-11-2018-le-lap-dong-35

09-11-2018-le-lap-dong-36

09-11-2018-le-lap-dong-37

09-11-2018-le-lap-dong-38

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ