Hình ảnh: Thánh lễ 7g Nhà Hưu - 8g Các Tu Sĩ thừ sai dâng lễ cầu nguyện cho Thầy Anrê

Thứ Tư, 27-09-2017 | 16:49:05

Sáng nay vào lúc 7g Cộng đoàn Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dâng Thánh lễ đồng tế và 8g Cha Phó Giám Tỉnh cùng các  Thầy Tu Sĩ thừa sai hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn cầu nguyện cho Thầy Anrê Trần Văn Vũ

Chủ tế Cha An tôn Nguyễn Văn Trung, giảng lễ Cha Giuse Hoàng Phúc Giám Đốc Cộng Đoàn Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng…27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-1 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-2 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-3 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-4 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-5 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-6 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-7 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-8 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-9 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-10 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-11 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-12 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-13 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-14 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-15 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-16 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-17 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-18 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-19 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-20 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-21 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-22 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-23 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-24 27-09-2017-sang-nha-huu-cac-thay-25

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ