Hình ảnh nghi thức Nhập quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Cố Agata

Thứ Bảy, 16-03-2019 | 22:25:52

Lúc 15g 00 chiều nay 16/03/2019 Cha Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh chủ sự nghithức Nhập quan và chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Thân Mẫu là Bà Cố Agata… Cùng đồng tế có Cha Giám Tỉnh, Cha phó Giám Tỉnh cùng quý Cha quý Thày trong Nhà Dòng, quý Cha Thân hữu, quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân…

Nguyện xin Chúa đón Bà Cố Agata sớm vào hưởng Thánh Nhan Người.

20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-1

20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-2 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-3

20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-4 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-5 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-6 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-7 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-8 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-9 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-10 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-11 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-12 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-13 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-14 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-15 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-16 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-17 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-18 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-19 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-20 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-21 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-22 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-23 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-24 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-25 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-26 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-27 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-28 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-29 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-30 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-31 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-32 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-33 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-34 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-35 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-36 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-37 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-38 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-39 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-40 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-41 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-42 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-44 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-45 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-46 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-47 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-48 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-49 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-50 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-51 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-52 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-53 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-54 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-55 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-56 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-57 20190316-tl-tan-liem-ba-co-agats-c-vinh-58

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ