Hình ảnh Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Rước Kiệu khai mạc tháng Dâng Hoa Đức Mẹ

Thứ Hai, 06-05-2019 | 09:19:58

Chiều Chúa Nhật II Phục Sinh ngày 05/05/2019 vào lúc 16g30 sau Thánh lễ thiếu nhi. Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rước kiệu Đức Mẹ xung quanh Nhà Thờ và Tu Viên Khai Mạc Tháng Dâng Hoa kính Mẹ:

05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-0

05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-1

05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-2 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-3 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-4 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-5 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-6 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-7 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-8 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-9 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-10 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-11 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-12 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-13 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-14 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-15 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-16 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-17 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-18 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-19 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-20 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-21 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-22 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-23 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-24 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-25 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-26 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-27 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-28 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-29 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-30 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-31 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-32 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-33 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-34 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-35 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-36 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-37 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-38 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-39 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-40 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-41 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-42 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-43 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-44 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-45 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-46 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-47 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-48 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-49 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-50 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-51 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-52 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-53 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-54 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-55 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-56 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-57 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-58 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-59 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-60 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-61 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-62 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-63 05-05-2019-kieu-thang-dang-hoa-64

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ