Hình ảnh di quan Bà Cố Agata đên Nhà Thờ Fatima Bình Triệu

Thứ Hai, 18-03-2019 | 23:03:19

Vào lúc 14g 15 chiều nay thứ Hai ngày 18/03: Cha Phao lô Lưu Quang Bảo Vinh chủ sự nghi thức Di Quan Thân Mẫu từ ngôi nhà thân thường về Nhà Thờ Fatima Bình Triệu…

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-1

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-2

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-3

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-4

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-5

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-6

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-7

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-8

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-9

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-10

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-11

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-12

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-13

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-14

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-15

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-16

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-17

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-18

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-19

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-20

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-21

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-22

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-23

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-24

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-25

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-26

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-27

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-28

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-29

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-30

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-31

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-32

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-33

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-34

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-35

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-36

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-37

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-38

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-39

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-40

18-03-2019-di-quan-ba-co-agata-c-vinh-41

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ