Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

Thứ Tư, 30-01-2019 | 00:34:26

17g 00 Cha bề trên chánh xứ Tôma Trần Quốc Hùng cùng quí ông bà anh chị em, đai diện các hội đoàn dâng thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-1

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-2

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-3

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-4

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-5

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-6

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-7

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-8

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-9

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-10

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-11

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-12

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-13

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-14

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-15

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-16

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-17

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-18

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-19

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-20

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-21

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-22

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-23

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-24

29-01-2019-ti-gx-t-ly-mau-25

 

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ