ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

Thứ Hai, 06-05-2019 | 08:41:00

Lúc 4 giờ 30 chiều ngày 05.05, ĐTC đã cử hành Thánh lễ với sự tham dự của 13 ngàn tín hữu.

 

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia – Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia – Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia – Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia – Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia – Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia – Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia – Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia - Bulgari 05/05/2019

ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại Sofia – Bulgari 05/05/2019

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ