Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn và Học Viện Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu

Thứ Hai, 28-01-2019 | 19:51:13

16g 00 Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn và Học Viện Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-1

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-2

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-3

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-4

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-5

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-6

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-7

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-8

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-9

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-10

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-11

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-12

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-13

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-14

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-15

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-16

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-17

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-18

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-19

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-20

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-21

28-01-2019-tl-cn-t-lt-mau-hv-mai-thon-22

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ