Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo xứ Phú Dòng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu

Thứ Hai, 28-01-2019 | 19:33:26

Chiều nay lúc 14g Cha Bề trên, chánh xứ, quý Cha và anh chị em Giáo xứ Chúa Cứu Thế Phú Dòng về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Thầy Micae

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-1

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-2

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-3

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-4

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-5

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-6

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-7

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-8

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-9

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-10

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-11

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-12

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-13

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-14

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-15

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-16

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-17

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-18

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-19

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-20

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-21

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-22

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-23

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-24

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-25

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-26

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-27

28-01-2019-tl-cn-t-micae-gx-phu-dong-28

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ