Di quan Thầy Anrê Trần Văn Vũ CSsR từ Nhà Dòng ra Đền Đức Mẹ hằng Cứu Giúp

Thứ Năm, 28-09-2017 | 01:35:52

Hôm nay 27/09/2017 vào lúc 20g 00′ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế , tại phòng khách Nhà Kỳ Đồng họp mặt đông đảo để bắt đầu nghi thúc di quan Thầy Anrê Trần Văn Vũ ra Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…


Hình ảnh:

27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-1 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-2 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-3 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-4 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-5 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-6 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-7 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-8 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-9 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-10 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-11 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-12 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-13 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-14 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-15 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-16 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-17 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-18 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-19 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-20 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-21 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-22 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-23 27-09-2017-nghi-thuc-di-quan-thay-anre-ra-den-dmhcg-24

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ