Dâng hoa kính Đức Mẹ - Gx Đức Mẹ HCG 11/05/2019

Thứ Hai, 13-05-2019 | 19:47:00

Vào lúc 19g 30 quý Soeur Học Viện Thánh Tôma OP Dâng Hoa kính Đức Mẹ

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-1

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-2

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-3

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-4

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-5

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-6

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-7

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-8

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-9

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-10

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-11

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-12

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-13

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-14

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-15

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-16

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-17

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-18

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-19

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-20

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-21

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-22

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-23

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-24

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-25

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-26

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-27

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-28

11-05-2019-soeur-op-dang-hoa-29

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ