Cộng Đoàn Hưu Dưỡng Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu CSsR

Thứ Ba, 29-01-2019 | 23:16:39

Vào lúc 7g 00 sáng 29/01 Cha Giám đốc nhà hưu chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-1

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-2

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-3

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-4

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-5

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-6

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-7

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-8

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-9

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-10

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-11

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-12

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-13

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-14

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-15

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-16

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-17

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-18

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-19

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-20

29012019-tl-t-ly-mau-nha-huu-21

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ