Chúa Nhật Lễ Lá - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

Chúa Nhật, 14-04-2019 | 20:20:16

Sáng nay lúc 60g00 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn khai mạc Tuần Thánh bằng nghi thức rước lá từ lễ đài vào trong Đền thờ hiệp dâng Thánh Lễ…

14-04-2019-cn-le-la-6h-1

14-04-2019-cn-le-la-6h-2

14-04-2019-cn-le-la-6h-3

14-04-2019-cn-le-la-6h-4

14-04-2019-cn-le-la-6h-5

14-04-2019-cn-le-la-6h-6

14-04-2019-cn-le-la-6h-7

14-04-2019-cn-le-la-6h-8

14-04-2019-cn-le-la-6h-9

14-04-2019-cn-le-la-6h-10

14-04-2019-cn-le-la-6h-11

14-04-2019-cn-le-la-6h-12

14-04-2019-cn-le-la-6h-13

14-04-2019-cn-le-la-6h-14

14-04-2019-cn-le-la-6h-15

14-04-2019-cn-le-la-6h-16

14-04-2019-cn-le-la-6h-17

14-04-2019-cn-le-la-6h-18

14-04-2019-cn-le-la-6h-19

14-04-2019-cn-le-la-6h-20

14-04-2019-cn-le-la-6h-21

14-04-2019-cn-le-la-6h-22

14-04-2019-cn-le-la-6h-23

14-04-2019-cn-le-la-6h-24

14-04-2019-cn-le-la-6h-25

14-04-2019-cn-le-la-6h-26

14-04-2019-cn-le-la-6h-27

14-04-2019-cn-le-la-6h-28

14-04-2019-cn-le-la-6h-29

14-04-2019-cn-le-la-6h-30

14-04-2019-cn-le-la-6h-31

14-04-2019-cn-le-la-6h-32

14-04-2019-cn-le-la-6h-33

14-04-2019-cn-le-la-6h-34

14-04-2019-cn-le-la-6h-35

14-04-2019-cn-le-la-6h-36

14-04-2019-cn-le-la-6h-37

14-04-2019-cn-le-la-6h-38

14-04-2019-cn-le-la-6h-39

14-04-2019-cn-le-la-6h-40

14-04-2019-cn-le-la-6h-41

14-04-2019-cn-le-la-6h-42

14-04-2019-cn-le-la-6h-43

14-04-2019-cn-le-la-6h-44

14-04-2019-cn-le-la-6h-45

14-04-2019-cn-le-la-6h-46

14-04-2019-cn-le-la-6h-47

14-04-2019-cn-le-la-6h-48

14-04-2019-cn-le-la-6h-49

14-04-2019-cn-le-la-6h-50

14-04-2019-cn-le-la-6h-51

14-04-2019-cn-le-la-6h-52

14-04-2019-cn-le-la-6h-53

14-04-2019-cn-le-la-6h-54

14-04-2019-cn-le-la-6h-55

14-04-2019-cn-le-la-6h-56

14-04-2019-cn-le-la-6h-57

14-04-2019-cn-le-la-6h-58

14-04-2019-cn-le-la-6h-59

14-04-2019-cn-le-la-6h-60

14-04-2019-cn-le-la-6h-61

14-04-2019-cn-le-la-6h-62

14-04-2019-cn-le-la-6h-63

14-04-2019-cn-le-la-6h-64

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ